Artikler om militærmusikken i Danmark gennem tiderne

Klik på titlen for at læse artiklen

Militærmusikken i Danmark - af Mogens Gaardbo

En gennemgang af militærmusikkens historie og udvikling i Danmark fra 1700-tallet og op til i dag med links til mange lyd- og videofiler.

Militærmusikken i Danmark 1940-1945 - af Hans E. Christiansen, Jørgen V. Arnsted, Lars Otto Kristensen og Mogens Gaardbo

En af de mest spændende og turbulente perioder i dansk militærmusik.

Marchens form og de tidlige marchkomponister - af Mogens Gaardbo

Hvordan er en march bygget op før og nu - og hvem er de tidlige danske marchkomponister?

Militærmusikken i sikringsstyrken 1914-1918 - af Mogens Gaardbo

Under første verdenskrig forholdt Danmark sig neutralt, men indkaldte en sikringsstyrke på 58.000 mand, der lå i lejre rundt om i landet. De få faste regimentsmusikkorps kunne ikke nå at dække denne store forøgelse af hæren, og der opstod - med officiel billigelse - en række små værnepligtige musikkorps.

Militærmusikken i Marinen - af Mogens Gaardbo & musikdirigent Hans Erik Christiansen

Også den danske marine havde militærmusik. I denne artikel fortælles historien om Marinens Musikkorps og de musikere, som i søgang af og til måtte bindes fast til skibet - for spilles skulle der. Efter 2. verdenskrig opbyggedes der igen gradvist militærmusik i marinen - nu benævnt søværnet.

"I tilfælde af at Rigsdagen vil gå med til en udvidelse - Drømmene der brast - af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

Fortællingen om en periode 1907-08, hvor de militære musikkorps mere eller mindre direkte var stillet en udvidelse i udsigt. I Hærens Arkiv kan man læse de forskellige stanshornblæseres forslag til en udvidet besætning. Året efter - i 1909 - skete det stik modsatte; musikkorpsene blev skåret ned til halv størrelse.

Dansk Militærmusik - som den var - som den er - og som den burde være ! - af Charles Kjerulf

Artiklen stammer fra en pjece, skrevet i 1916 og udgivet af ’Ungdoms-forening for dansk militærmusik’. Pjecen er udgivet for de midler som foreningen efterlod sig ved dens opløsning. Foreningen havde til formål - gennem frivillige bidrag over hele landet - at forbedre den reducerede militærmusik.

Militærmusikken ved de frivillige korps - af Mogens Gaardbo

Historien om de frivillige militære korps går helt tilbage til 1500-tallet. Mange af dem havde i tidens løb og - helt op til i dag - sine egne musikkorps. I artilklen fortælles om musikkorpsene ved borgervæbningerne, Kongens Livjægerkorps, skyttekorpsene og i hjemmeværnet.

Fodfolksmusikkorpsene i Danmark gennem tiderne - af musiker Axel Bøgeskov, 1. Regiments Musikkorps

Atrtiklen er et særtryk fra bladet 'Nodestolen' 1959, skrevet på beggrund af en meget grundig reserarch i Det kongelige Bibliotek, Det kongelige Garnisonsbibliotek, Musikhistorisk Museums bibliotek, Hærens Arkiv og Rigsarkivet.

Musik ved Prinsens Livregiment - af musikdirigent Hans Erik Christiansen

Artiklen fortæller om Prinsens Musikkorps' næsten 350 årige historie op til i dag, hvor Prinsens Musikkorps er Flyvevåbenets Musikkorps.

Et 30-års minde - af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

I 1991 konkurrerede stud.theol. Martin Corfix sig til et vikariat som trompetist ved Fynske Livregiments Musikkorps. Her - i 2021 - fortæller han om sin tid som regimentsmusiker.

Historisk tidslinie for Slesvigske Musikkorps - af Mogens Gaardbo

Slesvigske Musikkorps rødder går tilbage til Sjællandske Jægerkorps Musikkorps, som blev oprettet i 1808. I den historiske tidslinje fortælles om de markante årstal for musikkorpset.

Militærmusikkens rolle under genforeningen i 1920 - af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

Et stort forskningsprojekt om militærmusikken og dens rolle under genforeningen af Sønderjylland i 1920 - og årene efter - ligger bag denne artikel, der bl.a. rummer mange øjenvidneberetninger fra de bevægede dage.

Under ledelse af ... - af musikdirigent Hans Erik Christiansen

Artiklen fortæller om stabshornblæserne og musikdirigenterne ved regimentsmusikken i Viborg.

Naar ser vi den igen - den kære Vagtparade ... - Interview med Livgardens pensionerede musikdirigent Th. Dyring.

Artiklen er fra Berlingske Tidende i 1943 - her savnede man på 3. år Livgardens Vagtparade, som ophørte den 9. april 1940, da tyske tropper besatte Danmark.

Militærmusikken i Dansk Vestindien - af Julian Hrasko Sonne

Om dansk militærmusik - og andre orkestre - i Dansk Vestindien. Læs også uddrag af overhornblæser Vilhelm Tuxens erindringer.

Dannebrogsmand, Stabshornblæser Ludvig Makwarth - af Ludvig Makwarth

I 1910 blev stabshornblæser ved 8. Regiments Musikkorps beæret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. I den forbindelse skulle han indsende en 'levnedsbeskrivelse'. Denne levnedsbeskrivelse er interessant fordi den giver et skønt tidsbillede af livet for en militærmusiker og senere stabshornblæser i slutningen af 1800-tallet.

Fanemarchen - af redaktør Niels Friis

Om historien bag 'Fanemarchen'. Artiklen er fra 1956.

Militærmusikernes kår - Af musikdirigent ved 4. Regiments Musikkorps, Carl Simonsen

Musikdirigent Carl Simonsen - "Røde" - fortæller om, hvordan det var at blive ansat ved 4. Regiments Musikkorps i 1907 på Sølvgades Kaserne.

Frederik VII's Jagtmusik - af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

Historien om et 'glemt' ensemble, der fulgte kong Frederik VII på jagter og under arkæologiske udgravninger.

8. Regiments Musikkorps - af Mogens Gaardbo

Beretningen om et af hærens ca. 20 'feltmusikkorps' og om, hvordan lige dette musikkorps blev 'genoprettet' i 1986.

Militærmusikken under de slesvigske krige -af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

Fortællingen om militærmusikkens vilkår og funktion under krigene 1848-1850 og 1864 og i tiden efter - krydret med mange anekdoter.

To hornblæsere fra 1864 - og enæggede tvillinger - af oberstløjtnant Jens Peter Elmgreen

Historien om to hornblæsere - enæggede tvillinger - som var med i krigen i 1864, og hvordan det senere gik dem.

Den Skægløse Tambourmajor - af Poul Ruus

Da Regimentstambouren ved Danske Livregiment ikke ville tage sit skæg på.

Preusiske nodeblade fundet på en forpost i 1864 - af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

Hornblæser Vilhelm Dræby fortæller om fundet af to stykker håndskrevne nodeblade, efterladt af preusserne ved en forpost i 1864.

1864 og militærmusikken - af Henning Andersen

Fortællingen om krigen i 1864 og militærmusikken på begge sider af fronten.

Musik til soldaterbegravelser - af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

Festpræst Høyer Møllers erindringer om soldaterbegravelser under de slesvigske krige.

Militærmusiker på prøve i 1941 - af musiker Tage Kristensen, 5. Regiments Musikkorps

I 1941 blev fire regimentsmusikkorps genoprettet. Her er en beretning om, hvordan det var - og hvor svært det var.

To franskmænds syn på dansk militærmusik 1702 og 1864 - af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

I såvel 1702 som i 1864 havde Danmark besøg af franskmænd, der nedskrev deres indtryk af den danske militærmusik. Bestemt interessant læsning for eftertiden.

Kgl. kapelmusikus Hans Fulling - af Waldemar Wolsing

Hans Fulling fortæller til Dansk Musikertidende om sin ungdom i militærmusikken og om sin senere karriere.

Københavns to vagtparader - af Claus von Kohl

En artikel fra 'Garderbladet 1935 om Københavns to vagtparader.

Regimentsmusikken i Helsingør - af Laur. Hansen, Georg Lander og Henning Petersen

Fra 1864 var Helsingør garnison for 2. Regiment med 3. og 18. Bataljons Musikkorps - senere 2. Regiments Musikkorps. Musikkorpset eksisterer stadig - nu hedder det Slesvigske Musikkorps og har garnison i Haderslev.

Regimentsmusikken i Nyborg - af oberstløjtnant Charles Nielsen

Om garnisonsbyen Nyborg med vægten lagt på 5. Regiments Musikkorps.

Regimentsmusikken i Fredericia - af Erik Housted, Søren Kyed Jakobsen, Kamma Varming og Ewald O. Jagd

Tre artikler der skildrer militærmusikken (7. Regiments Musikkorps) i fæstningsbyen Fredericia.

Regimentsmusikken i Roskilde - af sogne- og orlogspræst Martin Corfix

Kun i 19 år var Roskilde beriget med et militært musikkorps. Artiklen skildrer regimentsmusikken og dens mænd i disse år.

Regimentsmusikken i Slagelse - af Børge Riis Larsen

Frem til 1913 til 1923 var Slagelse garnison for 7. Regiment - med musikkorps. Artiklen er fra 'Jul i Slagelse 2013'.

Regimentsmusikken i Aalborg - af Niels Friis og Ebbe Gotfredsen

I dels en artikel fra 1941 og en artikel fra 1996 (Aalborgbogen) fortælles historien om militærmusikken i garnisonsbyen Aalborg fra 1779 til 1932.

Regimentsmusikken i Odense - af Niels Friis og Niels Johannes Hansen

Regimentsmusikken i Odense beskrives gennem to artikler: Den ene artikel er fra Fyens Stiftstidende i 1941, skrevet af organist og musikhistoriker Niels Friis. Artiklen bringes i forbindelse med genoprettelsen af 4 dansk regimentsmusikkorps i 1941. Den anden srtikel er fra Odensebogen 1998, skrevet af Niels Hansen i anledning af nedlæggelsen af Musikkorps Fyn.

Militærmusikere i Odense 1953 - 1997 - Af Niels Johannes Hansen & Jørgen Voigt Arnsted

På 'musikstuen' på Fyns Militærhistoriske Samling hænger der portrætter af næsten samtlige musikere, som har været ansat ved den odenseanske regimentsmusik fra genoprettelsen i 1953 til nedlæggelsen i 1997. Artiklen viser portrætterne og giver biografiske oplysninger om musikerne.

Fyn og den sønderjyske militærmusik - af Niels Johannes Hansen

I 1942 blev Faaborg pludselig garnisonsby for 2. Regiment med musikkorps. Om det og om den nære forbindelse mellem Fyn og den sønderjyske militærmusik fortælles i denne artikel.

Stabstambour H.A. Kock fortæller - af H.A. Koch

I hæftet 'jul i Næstved i 40'erne fortæller stabstambour H.A. Kock fra 5. Regiments Musikkorps anekdoter.

'Lille Søren' fortæller om sit liv som regimentsmusiker - af H. Moosmann

I årsberetningen for Slesvigske Fodregiment 1991 fortæller Povl Sørensen - i musikkorpset og blandt venner kaldet 'Lille Søren' - om sit liv som musiker i 2. Regiments Musikkorps.