Fotos af 7. Regiments Musikkorps - fra 1913 8. Regiments Musikkorps.

1. Halvbrigades Musikkorps af 1. Jyske Brigade var sammensat af 10. og 12. Bataljons Musikkorps. Korpsene fungerede dels hver for sig, og dels samlet som halvbrigademusikkorps. Både 10. og 12. Bataljoners Musikkorps blev oprettet i 1851/52 (under krigen i 1864 10. og 12. Regiment). Halvbrigademusikkorpset blev i 1880 til 7. Regiments Musikkorps med garnison i Fredericia. I 1913 overføres musikkorpset til 8. Regiment med garnison i Roskilde. Musikkorpset nedlagt i 1932.

Andreas Larsen (1853-1936) - musiker i 12. Bataljons Musikkorps i Fredericia 1870. I 1878 efterfulgte han stabshornblæser Julius Bergmann som dirigent for musikkorpset og da musikkorpset i 1880 blev slået sammen med 10. Bataljons Musikkorps til 7. Regiments Musikkorps, var det med Andreas Larsen som stabshornblæser.

Læg mærke til den meget specielle kornet - den har to pumpeventiler.

(Foto: H.C. Bentzon, Fredericia)

Overhornblæser Abraham Honoré omkr. 1880. Musiker i 7. Regiments Musikkorps i Fredericia.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Samling)

Stabshornblæser (dirigent) ved 7. Regiments Musikkorps Andreas Larsen 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Carl Hansen Gustav Swartz 1883. Carl Schwartz efterfulgte i 1913 Andreas Larsen som stabshornblæser ved musikkorpset.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Carl Hansen 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Frederik Ferdinand Alexander Møller 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Hans Peter Vilhelm Madsen 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps J.B. Honoré 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Julius Hugo Behnke 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Martin Jørgen Møller 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Niels Peter August Adolf 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Peter Frederik Ehlers 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Rasmus Hansen 1883.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

Hornblæser ved 7. Regiments Musikkorps Sophus Johannes Alexander Schenstrøm 1883. Schenstrøm var fra 1898 stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv)

7. Regiments Musikkorps i Danmarksgade i Fredericia omkr. 1885.

(Foto: Fredericia Lokalarkiv)

7. Regiments Musikkorps foran musikstuen i Fredericia 1897. Stabshornblæser Andreas Larsen sidder midt i forreste række. Nr. 2 fra venstre er Schenstrøm (farbror til den ene halvdel af Fy og Bi), som fra 1898 blev stabstambour ved Den Kongelige Livgardes Musikkorps.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps spiller ved den gamle hovedvagt - Landsoldatpladsen - i Fredericia 1888.

(Foto: Peter Fangel - Registrant over Danske Stereoskopbilleder)

Hornblæser Julius Hugo Behnke, 7. Regiments Musikkorps. (f. 1848) omkr. 1898.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

7. Regiments Musikkorps med stabshornblæser Andreas Larsen på fløjen i spidsen for veteranparaden 6. juli 1899 i Fredericia.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps Fredericia i lejren ved Borris omkr. 1900.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Stabshornblæser Andreas Larsen, 7. Regiments Musikkorps omkr. 1900.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

7. Regiments Musikkorps Fredericia musicerer ved Landsoldaten ved en festlig lejlighed i 1900.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Koncert på Axeltorv i Fredericia med 7. Regiments Musikkorps 1900.

(Postkort - Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps (nederste højre hjørne) spiller foran Jernbanehotellet i Fredericia 1900.

(Postkort - Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps på march i Fredericia 1903. Stabshornblæser Andreas Larsen på fløjen.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

Æresvagt ved Ribe Domkirke 1904. Musikkorpset i forgrunden er 7. Regiments Musikkorps fra Fredericia.

(Samtidigt pressefoto)

7. Regiments Musikkorps giver koncert i Fredericia omkr. 1904.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps spiller ved det militære tøjhus i Fredericia omkr. 1906.

(Foto: Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

Hornblæser i 7. Regiments Musikkorps, Fredericia, Emil Johnsen, 1907.

(Foto Lokalhistorisk Arkiv Fredericia)

7. Regiments Musikkorps, Fredericia 1908.

Bagerste række fra venstre: Lorenzen, Marius Nielsen, Fr. Dupont, Hansen, Emil Johnsen, Carl Hansen, og Eckardsen. Midterste række fra venstre: Ove H. Ovesen, F. Honoré, Sørensen, Thomas Jensen, Kjeldgaard Og Johs. Billesbølle. Siddende fra venstre: Madsen, Rasmus Hansen, Carl Schwartz (den senere musikløjtnant), stabshornblæser Anton Larsen, Bencke, Jeppe Møller og Carl Honoré.

(Foto: Martin Corfix)

7. Regiments Musikkorps marcherende i Gothersgade i Fredericia omkr. 1908.

(Foto: Postkort)

7. Regiments Musikkorps i Jyllandsgade i Fredericia omkr. 1910.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps spiller for Seidelins Kaserne i Fredericia omkr. 1911. På podiet stabshornblæser Andreas Larsen.

(Foto: Fredericia Lokalhistoriske Samling)

7. Regiments Musikkorps i Fredericia 1911.

Fra venstre: Rasmus Hansen, Andreas Larsen (stabshornblæser), Lorenzen, ?, ?, Dupont, ?, Dupont, Hansen, ?, Møller, Ovesen, ?, Carl Schwartz (senere musikløjtnant), Honoré, Sørensen, Johannes Eriksen (senere navneændring til Billesbølle), ?.

(Foto: Lokalhistorisk samling Fredericia)

7. Regiments Musikkorps med musikløjtnant Andreas Larsen på fløjen i lejren ved Borris 1912.

(Foto: Postkort)

Musikløjtnant Andreas Larsen dirigerer 7. Regiments Musikkorps i lejren ved Borris 1912.

(Foto: Rigsarkivet)

7. Regiments Musikkorps med nytiltrådt stabshornblæser Carl Schwartz på manøvre ved Hvalsø 1912.

Fra venstre: Carl Schwartz, Eckhardsen, Johs. Billesbølle, Thomas Jensen, Frode Nielsen (siddende), Johnsen, Ovesen, en værnepligtig (siddende), Honoré og Lorenzen.

Fotoet er et brevkort til fru Billesbølle i Viborg. Musikkorpset har åbenbart fået besked om overflytningen til 8. Regiment i Roskilde. Teksten lyder: "Kl. 10 Aften - Kære Agnete. Jeg har i Dag gaaet igennem Roskilde, det er en helt god By at se til. Ja kære du, vi gik i Dag fra Kirke Hyllinge til Ølstykke, det er ca. 5 Mil. (ca. 37 km. - red.) Du kan tro, at jeg var selmt afkørt, og nu sidder jeg her på min Skolebænk og venter på Ordrer. Ja, saa søving, at jeg næppe kan se at skrive, og naar jeg har faaet Ordre, saa skal jeg nok op Kl. 4 igen, og jeg har gaaet hele Dagen paa Smørrebrød, og har kun faaet en Kop Kaffe til Aften. Mange Hilsner og Ønsker - din Johannes."

(Foto: Martin Corfix)

1913 trækkes - under indtryk af de voksende spændinger i Europa - to regimenter nærmere på hovedstaden. 8. Regiment flyttes fra Aarhus til Roskilde og 7. Regiment flyttes fra Fredericia til Slagelse. Mærkeligt nok bytter regimenterne musikkorps. 7. Regiments Musikkorps bliver til 8. Regiments Musikkorps - og omvendt.

8. Regiments Musikkorps (det tidligere 7. Regiments Musikkorps), Roskilde spiller i Ringstedgade 1913. Musikløjtnant Carl Schwartz på podiet.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps spiller på Rådhustorvet (Stændertorvet) i Roskilde 1913. Musikløjtnant Carl Schwartz er 'forblæser'.

(Foto: Roskilde Lokalhistoriske Arkiv)

8. Regiments Musikkorps på march i Roskilde 1913.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps 1913 under den ugentlige musiceren uden for 28. Bataljons chef, oberstløjtnant Otterstrøms bolig påi Bondetinget iRoskilde.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps Roskilde efter april 1913.

To værnepligtige siddende på gulvet. Anden række fra venstre: Jensen, Carl Schwartz (musikløjtnant), Honoré, Ovesen. Tredje række fra venstre: Billesbølle, Lorenzen, Johnsen, Eckhardsen.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps i spidsen for tropperne på Nytorv (nu Stændertorvet) i Roskilde 1914.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps i spidsen for tropperne i Roskilde 1914. Musikløjtnant Carl Schwartz hæver basunen for at sætte musikken i gang.

Da musikkorpsene kun var på 9-12 mand, var der ikke 'råd til', at musikløjtnanten dirigerede eller marcherede på fløjen. Han måtte udfylde en stemme i musikkorpset. Og da der siden slutningen af 1800-tallet ikke havde været en stabstambour (bortset fra Livgardens Musikkorps), og så måtte musikløjtnanten med sit instrument give tegn til musikkorpset.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps spiller foran Hotel Prindsen i Roskilde 1914.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps i Roskilde 1914.

(Postkort fra Flensborgs Boghandel)

8. Regiments Musikkorps spiller i Ringstedgade i Roskilde omkr. 1914.

Fra venstre: Eckhardsen, Johs. E. Billesbølle, Carl Schwartz (stabshornblæser), Ove H. Ovesen (halvt dækket af nodestativ), en værnepligtig, Peder L. Pedersen ”Osted”, Frode Nielsen, Thomas Jensen (dækket af nodestativ) , en værnepligtig, Lorentzen, en værnepligtig (i baggrunden), Nielsen ”Viby”, en værnepligtig, Georg Nielsen, Ove Nielsen, Carl Honoré.

(Foto: Martin Corfix)

Tropperne (sikringsstyrken?) marcherer gennem Roskilde i august 1914. Foran Hotel Prindsen står 8. Regiments Musikkorps og spiller.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

8. Batallion på march i Ahlgade i Holbæk omkr. 1915. I spidsen 8. Regiments Musikkorps fra Roskilde.

(Postkort)

8. Regiments Musikkorps i kantonnement på Svenstrup Gods 1915. Musikløjtnant Carl Schwartz i midten med basun. Nr. 4 fra højre er Johs. Billesbølle.

(Foto: privateje)

8. Regiments Musikkorps giver koncert i kasernegården i Roskilde 1916. 'Forblæser' er musikløjtnant Carl Schwartz.

(Foto: Martin Corfix)

Musikkorps fotograferet uden for Havdrup Station ca. 1916. Kan være 8. Regiments Musikkorps.

(Postkort)

8. Regiments Musikkorps i kasernegården i Roskilde 1917.

Første række fra venstre: P. L. Osted, Johs. Billesbølle, Lorenzen, musikløjtnant Carl Schwartz, Carl Honoré, Thomas Jensen, Ove H. Ovesen, Anden række fra venstre: værnepligtig, værnepligtig, Oskar Nielsen, værnepligtig, Georg Godtfred Nielsen, Ove Ernst Nielsen, værnepligtig. Tredje række: værnepligtige.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps spiller i Lille Karleby Mejeris Have 1917. Musikløjtnant Carl Schwartz står i midten med sin basun.

(Foto: Lejre Arkiv)

Musikere fra 8. Regiments Musikkorps 1918 med en civilist.

Fra venstre: Frode Nielsen, Ovesen, Thomas Jensen, Honoré, Lorenzen, Joensen og Eckhardsen.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps klar til at modtage kongen på Gammelting i Haderslev den 10. juli 1920.

1. række fra venstre: stabshornblæser Carl Schwartz, Johannes Billesbølle, Ove Ovesen, værnepligtig, Thomas Jensen. 2. række fra venstre: Lorentzen, værnepligtig, Ove Ernst Nielsen, værnepligtig, Honoré.

(Foto: Haderslev Lokalarkiv)

Livgarden afventer Kong Christian Xs ankomst til Sønderborg den 11. juli 1920. 8. Regiments Musikkorps. Langs Livgarden kommer 8. Regiments Musikkorps marcherende med en deling.

(Foto: Det Kgl. Bibliotek)

8. Regiments Musikkorps med musikløjtnant Carl Schwartz i Sønderborg 1921.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps 1921 under den ugentlige musiceren foran kaptajn Porsdals bolig på Maglekildevej i Roskilde.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps har øjensynligt besøg af svenske og norske militærmusikere. Siddende yderst til venstre musikdirigent Carl Schwartz. 1923.

(Foto: Martin Corfix)

Musiker Oluf Willumsen 1924 - trompetist i 8. Regiments Musikkorps fra juni 1921 til 1932. Han var desuden uddannet på saxofon hos Marno Sørensen i København og var den første udenfor København, der beherskede dette instrument!

(Foto: Niels Elsborg)

8. Regiments Musikkorps omkr. 1924. Foran musikkorpset musikerne P. L. Osted og Willumsen. Musikdirigent Carl Schwartz anes i baggrunden.

(Foto: Niels Elsborg)

8. Regiments Musikkorps omkr. 1924 i kasernegården i Roskilde. Musikdirigent Carl Schwartz i midten.

(Foto: Niels Elsborg)

<

8. Regiments Musikkorps omkr. 1924.

(Foto: Niels Elsborg)

Musiker Johannes E. Billesbølle, 8. Regiments Musikkorps ca. 1925.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps spiller på kasernen i Roskilde 1927 under ledelse af musikdirigent Ejner K. Arnved.

(Foto: Martin Corfix)

Koncert i Palægaarden, Roskilde 1930 med 8. Regiments Musikkorps med musikdirigent Ejner K. Arnved.

(Foto: Martin Corfix)

Fra samme koncert med 8. Regiments Musikkorps. Musikdirigent Arnved aflægger honnør.

(Foto: Martin Corfix)

Musikere fra 8. Regiments Musikkorps i kasernegaarden i Roskilde 1930.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps klar til at tage bussen på vej til manøvre 1930.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps under hvil i grøftekanten under manøvre 1930.

(Foto: Martin Corfix)

Under manøvrerne 1930 får 8. Regiments Musikkorps besøg af fruer og kærester i kantonnementet.

(Foto: Martin Corfix)

Musikere fra 8. Regiments Musikkorps under manøvre 1930.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps Roskilde 1930.

Siddende i første række fra venstre: Ove E. Nielsen, O.H. Nielsen, Ove H. Ovesen, musikdirigent Ejner K. Arnved, E. Dyling, P. Steenslev. Anden række fra venstre: Henning Nielsen, Johs. E. Billesbølle, O. Willumsen, A.O. Rasmussen, D.S. Rasmussen. Tredje række fra venstre: N.H. Jensen, Georg Nielsen, A.J. Christensen, P.L. Pedersen.

(Foto: Lindhardt 'Klingende Spil')

Musiker ved 8. Regiments Musikkorps Johannes Billesbølle i Melbylejren 1931.

(Foto: Martin Corfix)

8. Regiments Musikkorps i kasernegaarden Roskilde 1932 - kort før nedlæggelsen. Musikdirigent Ejner K. Arnved i midten.

(Foto: privateje)

Musikkorpset nedlagt 1932. Genoprettet i 1986 af en kreds af entusiaster som frivilligt musikkorps. Læs mere om det her.